fbpx

Selectați limba dvs

 

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU SC Atelier HarMob SRL

 

Introducere

Termenii și condițiile detaliați pe această pagină constituie se referă la utilizarea website-ului nostru, harmob.ro, accesibil la https://www.harmob.ro, de către dumneavoastră.
Acești termeni for fi aplicați în totalitate și vor afecta utilizarea website-ului acesta de către dumneavoastră. Prin utilizarea acestui website, vă exprimași acordul referitor la acceptarea tuturor termenilor și a condițiilor detaliați pe această pagină. Dacă nu sunteți în acord cu toți termenii și condițiile acestui website, nu aveți dreptul de al utiliza.   
Persoane cu vârste mai mici de 16 ani nu au dreptul să utilizeze acest website.

 

Drepturi de Proprietate Intelectuală 

În afară de conținutul care este proprietatea dumneavoastră, sub acești termeni și condiții, Sc Atelier Harmob Srl ("noi", "nouă", sa "al/ale nostru/noastre") și/sau licențiatorii ei, dețin toate drepturile de proprietate intelectuală pentru materialele de pe acest website.
Dumneavoastră vă este acordată o licență limitată pentru vizionarea materialului conținut în acest website.
Restricții
Dumneavoastră sunteți restricționat în mod specific de la următoarele:
  • publicarea materialului conținut în acest website în oricare media;
  • vânzarea, sublicențierea și/sau comercializarea în orice formă a materialului conținut în acest website;
  • publicarea în orice formă a materialului conținut în acest website;
  • utilizarea acestui website în orice mod care ar putea fi dăunător acestui website;
  • utilizarea acestui website în orice mod care ar putea afecta accesul userilor la acest website;
  • utilizarea acestui website în orice mod care contravine legislația în vigoare, sau care ar putea aduce daune acestui website, sau a persoanelor fizice sau juridice;
  • efectuarea a orice fel de data mining, colectare de date, extragere de date sau orice alte activități similare în relație cu acest website;
  • utilizarea acestui website pentru efectuarea activităților de publicitate și/sau marketing;
Unele secțiuni ale acestui website au accesul restricționat. Atelier Harmob Srl își rezervă dreptul de a restricționa orice secțiune a acestui website, oricând, în discreție absolută. Orice ID de user și parolă aveți pentru acest website sunt păstrate confidențial de către noi și trebuie păstrate confidențial și de către dumneavoastră.

 

Conținutul Dumneavoastră

În acești termeni și condiții "Conținutul Dumneavoastră" înseamnă orice material audio, video, text sau alt tip de material afișat, voit, pe acest website de câtre dumneavoastră. Prin afișarea Conținutului Dumneavoastră pe acest website, acordați pentru Atelier Harmob Srl o licență sublicențiabilă, non-exclusivă, irevocabilă mondial, de a reproduce, adapta, publica, traduce și distribui Conținutul Dumneavoastră în orice media.
Conținutul Dumneavoastră trebuie să fie proprietatea dumneavoastră și să nu încalce drepturile nici unei entități terțe. Atelier Harmob Srl își rezervă dreptul de a elimina de pe acest site Conținutul Dumneavoastră sau părți din Conținutul Dumneavoastră oricând fără a vă înștiința în prealabil.

 

Nici o Garanție

Acest website este furnizat "așa cum e", cu toate erorile, iar Atelier Harmob Srl nu oferă nici o garanție, de nici un fel, cu referire la acest website sau la materialul conținult în acest website. De asemenea, nimic din materialul conținut în acest website, nu trebuie înterpretat ca sfaturi sau consultanță adresată dumneavoastră.
 

Limitarea Răspunderii

În nici un caz Atelier Harmob Srl sau membri acesteia, nu vor putea fi trași la răspundere pentru orice situații apărute sau conectate în orice fel cu utilizarea dumneavoastră a acestui website, chiar dacă asemenea răspunderi sunt încluse ca obligații contractuale în un contract. Atelier Harmob Srl sau membri acesteia, nu vor putea fi trași la răspundere pentru orice situație ar aparea ca și consecință a utilizării acestui website.

 

Despăgubiri

Prin acceptarea acestor termeni și condiții scutiți întrutotu Atelier Harmob Srl de la raspunderea pentru plata oricăror daune care reies din nerespectarea acestori termeni și condiții. 

 

Anulabilitate

Orice dispoziție prezentă în acești termeni și condiții care contravine legislației în vigoare, va fi eliminată din acești termeni și condiții fără a afecta celelate dispoziții conținute în acești termeni și condiții.

 

Modificări în Termeni și Condiții

Atelier Harmob Srl își rezevă dreptul de a modifica acești termeni și condiții, oricând și în orice mod, iar prin utilizarea acestui website, răspunderea cunoașterii variantei curente a acestor termeni și condiții este a dumneavoastră.

 

Atribuiri de Drepturi și Obligații

Atelier Harmob Srl are dreptul de a asigna, transfera, subcontracta drepturile și obligațiile detaliate în acești termeni și condiții fără nici o nitificare. Dumneavoastră nu aveți dreptul de a asigna, transfera, subcontracta drepturile și obligațiile detaliate în acești termeni și condiții.

 

Întregul Acord

Acești termeni și condiții împreună cu Politica de confidențialitate de pe care o găsiți aici, constituie întregul acord intre Atelier Harmob Srl și dumneavoastră referitor cu utilizarea acestui website și înlocuiește ori care alt acord sau înțelegere precedentă.
Legislație
Acești termeni și condiții cad sub incidența legislației în vigoare a statului român.